O projektu

Plníme přání seniorům je iniciativa společnosti Sodexo, která se ve spolupráci se svými partnery, Diakonií ČCE a Asociací poskytovatelů sociálních služeb a projektu SenSen (Senzační senioři) nadace Nadaci Charty 77/Konta Bariéry snaží podporovat aktivní stáří a naplňuje tužby a sny seniorů. Cílem programu je zlepšování kvality každodenního života seniorů prostřednictvím plnění jejich přání, boj proti předsudkům, které má společnost vůči starší generaci a také snaha inspirovat samotné seniory, aby stále přemýšleli o svých snech a přáních a sami se pro jejich splnění snažili něco udělat.

Od 15. dubna 2016 bude spuštěna veřejná sbírka.

Posláním Sodexo je poskytovat služby pro kvalitní život…

Věříme ale také, že má smysl přemýšlet nejen o zisku, ale také o tom, jaký dopad má naše činnost na celou společnost. Má smysl vracet část úspěchu, kterého dosahujeme, zpět do společnosti.

My v Sodexo Benefity jsme se rozhodli věnovat podpoře seniorů. Začali jsme dobrovolnickými programy, ve kterých nadále pokračujeme. Řekli jsme si ale, že bychom měli pomoci i těm, kteří si život chtějí užít a mají chuť na tom pracovat. Proto jsme vytvořili program Plníme přání seniorům a nadchli pro něj i další partnery.

Ing. Martina Grygar Březinová Sodexo Benefity

APSS ČR je nezávislé sdružení profesních organizací, které poskytují sociální služby. APSS ČR realizuje mnoho projektů na národní a mezinárodní úrovni, které jsou zaměřeny nejen na poskytovatele sociálních služeb, ale i na jejich cílové skupiny, tj. zejména seniory a osoby se zdravotním postižením. Vyvíjí vzdělávací činnost prostřednictvím Institutu vzdělávání APSS ČR a také publikační aktivity.

Program Plníme přání seniorům má stejné cíle jako naše asociace, tedy zlepšovat a podporovat kvalitu života. Oslovuje nás, že princip sbírky v sobě kombinuje dobročinnost, ale také zapojení samotné cílové skupiny a má potenciál oslovit širokou veřejnost. Jsme velmi rádi, že už čtvrtým rokem můžeme spolupracovat při realizaci tohoto projektu.

Ing. Renata Kainráthová Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Diakonie ČCE je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby a občanskou pomoc. Celorepublikově pomáháme denně tisícům klientů v nepříznivých životních situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahů, azylové domy, občanské poradny, chráněné dílny a pracoviště atp., až po četná seniorská zařízení či hospic pro umírající.

Ve své práci respektujeme potřeby jednotlivců, podporujeme rodinné prostředí se zachovanými vazbami. A právě senioři patří ke stěžejním skupinám našich klientů. Je nám proto ctí podílet se na sbírkovém programu, jenž má za cíl prospívat lidem ve zralé etapě jejich života, a obohatit je příběhy vlastních splněných přání, navíc se zapojením nejširší veřejnosti. Pomoc má mnoho tváří, může mít i tu Vaši!

Mgr. Petr Haška Diakonie Českobratrské církve evangelické

Činnost Nadace Charty 77 je široká. Lidem s handicapem se věnuje nejvíce jejích projektů v čele s Kontem Bariéry. To je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců. Konto Bariéry díky nim rozdělilo stovky miliónů korun a zlepšilo tak život velkému množství lidí s handicapem. Senioři jsou druhou výraznou cílovou skupinou, které se nadace věnuje. A to prostřednictvím speciálního projektu SenSen, tedy Senzační senioři. Je určen pro ty, kteří necítí věk jako překážku. Pro lidi, kteří chtějí ukázat, že jejich schopnosti a dovednosti nepatří do starého železa a chtějí toho ještě dost zažít a předat svoje znalosti, zkušenosti. SenSen nabízí aktivity v rámci Národní kroniky (tedy přispívání do největšího archivu „malých dějin“), Aktivního života (nordic walking, petangue, sportovní hry) nebo Druhého života dětské knihy (sběr a přerozdělení dětských knížek).

Mgr. Božena Jirků Výkonná ředitelka Nadace Charty 77

Novinky

12. 4. 2016

Již za 3 dny začíná veřejná sbírka.

Od 15. 4. až do 30. 6. 2016 můžete i vy přispět na některé ze 30 finálových přání. Která to jsou, se dozvíte už v pátek 15. 4. 2016.

20. 1. 2016

Právě dnes začíná sběr přání

Až do 29. února 2016 můžete poslat svá přání prostřednictvím formuláře.

1. 1. 2016

Plníme přání seniorům pokračuje

Již 20. ledna můžete posílat přání do 3. ročníku projektu Plníme přání seniorům.